Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

Digital Excellence

Behöver ni hjälp med att utveckla nya digitala kontaktytor med kunderna eller digitalisera interna processer? Vi samarbetar med väletablerade applikationspartners och fokuserar på molnlösningar. Samtidigt vet vi att det inte räcker med en digital lösning för att skapa affärsvärde. Oavsett vilket verksamhetsområde vi digitaliserar ser vi till att det håller ihop hela vägen – från styrning ända ner till IT.

Det finns en möjlighet – ta den!

Digitalisering behöver genomsyra hela verksamheten för att bli ledande. Det finns huvudsakligen tre områden att fokusera på – digitala tjänster, kundgränssnitt samt interna processer.

Digital excellens möjliggör bla ökad lojalitet och större köpvilja hos kunderna. Samtidigt frigör det även intern tid som kan läggas på värdeskapande kundaktiviteter. Erfarenhet visar att digitalisering av kundnära processer och gränssnitt ofta har en ROI på mindre än 2 år och en potential att frigöra mellan 30-50% av intern tid.

“Företag förknippar ofta digitalisering med nya kundgränssnitt och produkter men gömmer ofta bort potentialen i att digitalisera interna processer. ”

Vad måste ni göra för att nå framgång?

  • Dra nytta av digitala lösningar för att utveckla kunddialogen över hela kundresan.
  • Automatisera kunddialogen med digitala lösningar.
  • Med hjälp av digitala lösningar utnyttja kundinsikter och omsätta det till värde för kunden.
  • Automatisera interna processer och frigöra tid internt.
  • Skapa digitala arbetssätt.

Vi har lösningarna för att nå hela vägen:

CRM-system
Vi inför användarvänliga CRM-applikationer med smarta funktioner för att stödja marknad, försäljning och serviceprocesser. Här ingår att konsolidera data från stödsystem och visualisera i realtid. Syftet är att skapa en gemensam bild av kunden och reducera intern administration i det dagliga arbetet.
Marketing Automation
En central komponent i vår lösning för en effektivare digital kundbearbetning. Här ingår införande av systemstöd för regelstyrda digitala aktiviteter mot både prospekts och befintliga kunder.
CPQ & avtalshantering
Vi utvecklar och automatiserar processer för att stödja flödet från konfigurering av erbjudanden, prisförslag, offerter och hantering av avtal. Lösningarna baseras på ledande applikationer från etablerade systempartners, såsom till exempel Salesforce och Vlocity.
E-handel
Vi inför processer och digitala gränssnitt för att stödja handel via digitala plattformar. Dessa går att applicera på både B2B och B2C och bygger på lösningar från etablerade systempartners.
Ärendehantering och ärendehanteringssystem
Vi etablerar styrning, processer, roller och ansvar samt moderna IT-stöd för effektiv ärendehantering – både internt och externt. Omfattar framtagande av modeller för kvalificering, prioritering, routing samt hantering av ärenden. Processer och modeller stöds med etablerade applikationer från ledande systempartners.
Knowledge Management
Få hjälp med att utveckla styrning, processer, roller och IT-stöd för att möjliggöra kunskapsåtervinning och kunskapsdelning. Omfattar lösningar för ökat kunskapsutbyte både internt mellan individer och avdelningar samt externt med kunder eller leverantörer.
Order Management & Order Capture
Vi inför processer och IT-stöd för utvecklad orderhantering. Omfattar digitala lösningar för bland annat guidade beställningsflöden baserat på exempelvis tidigare ordrar, validering av orderinformation samt integration med backend-system.
Processautomatisering
Passa på att digitalisera interna processer utifrån smarta funktioner som automatiserar beslutsfattande och rapportering samt reducerar administration och dubbelarbete.
Verksamhets- och ledningssystem
Införande av ledningssystem utifrån etablerade standarder, till exempel ISO, för att ha som grund för målstyrning och processutveckling.
Integration
Integrera system och sammanför kundinformation för och skapa en sammanhängande bild av kunden i alla kanaler. Skapa också möjligheter att dra nytta av kundiniskter för att skapa en bättre kundupplevelse.
Robotics
Automatisera administrativa och repetitiva processer för ökad produktivitet och effektivitet. Säkerställ datakvalitet och minimera fel.

Vi har ett etablerat ramverk för att driva förändring. Se hur vi använt det för att hjälpa andra kunder att nå sina affärsmål

Alla paket

Digital Excellence
Transformation Excellence