Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Transformation Excellence

  Vi kan verksamhetsdriven digital transformation. Utifrån vårt beprövade ramverk har vi paketerat lösningar för att säkra samsyn, engagemang och framdrift, skapa en effektiv affärs- och lösningsdesign samt skapa en kultur- och beteendeförändring i organisationen.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  Transformation är en nödvändighet och något som sker kontinuerligt och handlar om att utveckla organisationen och skapa förutsättningar för att möta nya kundbehov. Utmaningen ligger i att på ett effektivt sätt bedriva tvärfunktionell förändring på ett sätt som ger organisationen kraft framåt istället för att bromsa.

  Alla som har insikt i att bedriva förändringsprojekt i privat och offentlig verksamhet, vet vilka konsekvenserna kan bli av ett misslyckat projekt.  Projekten drar ofta över tid och budget men den största risken är att ni tappar mark mot konkurrenterna. Vi på Addcent vet av erfarenhet att med rätt modell, resurser och erfarenheter reduceras riskerna avsevärt. Att investera i transformationskompetens är en effektiv försäkring för att nå framgång.

  “Att många digitala transformationer misslyckas beror primärt på bristande styrning och tillvägagångssätt, tillgång till relevant kompetens och avsaknad av gemensamma mål”

  Vad måste ni göra för att nå nästa nivå?

  • Mobilisera för förändring i syfte att skapa en samsyn och motivation.
  • Övervinna ett inneboende förändringsmotstånd inom organisationen.
  • Bedriva verksamhetsdriven transformation som kontinuerligt levererar värde till verksamheten.
  • Få verksamhet och IT att jobba tillsammans för att skapa ett värde.
  • Skapa en beteendeförändring inom organisationen.

  Vi erbjuder tjänsterna för att ta er hela vägen:

  Projekt- och transformationsledning
  Ramverk och processer för effektiv verksamhetstransformation. Design och införande av metodik och arbetssätt samt styrning och uppföljning för att säkerställa rätt fokus och framdrift under hela förändringscykeln.
  Verksamhetsdesign
  Ramverk för att definiera verksamhetsbehov, designa verksamhetsprocesser och verksamhetsarkitektur samt kravställa IT-system. Tar sin utgångspunkt i best practice för verksamhetsprocesserna.
  Lösningsdesign
  Ramverk för att omformulera IT-krav till en funktionell lösningsdesign med utgångspunkt i best practice.
  Förändringsledning
  Ramverk för att skapa förutsättningar för kultur- och beteendeförändring i verksamheten i samband med förändringsprojekt och transformationer. Omfattar aktiviteter för att skapa samsyn om mål inom alla delar av organisationen, utveckla medarbetares förmågor och kompetenser samt löpande stötta medarbetare i nya arbetssätt.

  Vi har ett etablerat ramverk för att driva förändring. Se hur vi använt det för att hjälpa andra kunder att nå sina affärsmål

  Alla paket

  Transformation Excellence
  Potential