Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Business Potential

  Förändring utan mål eller riktning är bortkastad. För att nå framgång måste man fokusera på rätt förändring. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en gemensam bild över era affärsmål och den position ni vill ha. Utifrån det kan vi identifiera var er största utvecklingspotential finns – och vilka delar i er verksamhet som behöver utvecklas.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  Världen snurrar snabbt, och det gäller att hänga med för att inte bli omsprungen. Studier visar att det kommer vara viktigare att konkurrera med bästa kundupplevelse snarare än bästa pris eller produkt.

  Enligt våra erfarenheter finns det ofta en förbättringspotential hos medelstora till större företag att öka omsättning med 20-30% genom en sammanhängande utveckling av styrning, arbetssätt och digitala lösningar. Det finns också goda möjligheter att reducera operationella kostnader i försäljning, orderhantering och kundservice med 15-20%.

  “En kund är mer benägen att byta leverantör om det upplevda problemet är servicerelaterat – snarare än pris- eller produktrelaterat”

  Vad måste ni göra för att nå nästa nivå?

  • Positionera och differentiera er rätt för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft.
  • Undersöka hur er konkurrenssituation ser ut.
  • Ta reda på om ni har rätt affärsmål.
  • Utforma en operativ plan på både kort och lång sikt.
  • Ta reda på vilken förbättringspotential som finns i den operativa verksamheten för att nå affärsmålen.
  • Dra nytta av digitala lösningar för att öka er konkurrenskraft.
  • Skapa förutsättningar för en utvecklad kundupplevelse över hela kundresan.

  Vi erbjuder tjänsterna för att ta er hela vägen:

  Tillväxtstrategi
  För att växa måste man först förstå vilka möjligheter som finns – och hur man tar sig dit. Med hjälp av vår tillväxtstrategi kartlägger vi er önskade marknadsposition och förutsättningarna att nå den inom olika marknader. Aktuella frågeställningar är till exempel: Vilka kundsegment är prioriterade och vilka erbjudanden måste vi ha? Ska vi växa organiskt eller via förvärv?
  Digital strategi
  Hur kan ni dra nytta av digitala möjligheter för att öka er konkurrenskraft? Vår digitala strategi lägger grunden för hur ni kan vässa er position med hjälp av nya digitala tjänster, digitala kundgränssnitt samt digitaliserade processer för ökat kundfokus och intern kostnadseffektivitet. Resultatet blir ett beslutsunderlag för framtida digitala investeringar baserat på både kvantitativa och kvalitativa data.
  Potential & Förändringsplan
  Vi analyserar vilka delar i er operationella modell som behöver utvecklas för att i förlängningen nå uppsatta affärsmål. Resultatet blir ett beslutsunderlag för stegvis förändring av kundgränssnitt, processer, roller och ansvar samt IT. Förändringsplanen kan omfatta ett eller flera verksamhetsområden.
  Konkurrensanalys
  Att ha en klar och tydlig bild över sina konkurrenter är a och o. Vi hjälper till att skapa en förståelse för hur er framtida konkurrenssituation kommer att se ut. Vilka är era huvudsakliga konkurrenter och hur uppfattar era kunder dem? Vilket är deras främsta konkurrensmedel och hur bör ni agera för att bibehålla er marknadsposition?
  Kartläggning av kundresan
  Vi hjälper er att kartlägga och optimera kundresan med hjälp av personas och customer journey mapping. Syftet är att skapa en tydlig bild av hur kunden interagerar med er under kundresan samt vilka problem och behov som finns. Detta är ett viktigt steg på vägen för att kunna genomföra rätt förändring.

  Alla paket

  Business Potential
  Commercial Excellence