Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Commercial Excellence

  Ni finns till för era kunder – men frågan är om ni känner dem tillräckligt väl? Vet ni på riktigt vem de är och vad de efterfrågar? Att bli framgångsrik handlar om att möta kunden på dennes villkor över hela kundresan, och då går det inte att se kunden som en homogen grupp. Vi hjälper er att bättre förstå era kunder för att kunna möta dem med skräddarsydda erbjudanden.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  Att känna sina kunder utan och innan är en förutsättning för att kunna konkurrera på en marknad som blir allt mer specialiserad och individanpassad. Har ni rätt verktyg för att lyckas eller behöver ni hjälp för att ta nästa steg?

  Genom att erbjuda rätt tjänst, vid rätt tillfälle, i rätt kanal ökar dina möjligheter att bli framgångsrik i din försäljning och kunddialog. Med en tydlig koppling mellan kundernas behov och de tjänster ni erbjuder finns större möjlighet att löpande utveckla produktportföljen.

  Idag vet vi att 52% av alla konsumenter och 65% av företag övervägar att byta leverantör om de inte upplever att kunddialogen är personaliserad.
  (Marketo 2017)

  “Det kommer i framtiden vara vanligare att konkurrera med bästa kundupplevelse än bästa pris eller produkt. ”

  Vad måste ni göra för att nå nästa nivå?

  • Ta reda på hur kundbehovet ser ut.
  • Kartlägga era kundsegment och dess lönsamhet.
  • Fastställa vilka produkter och tjänster ni ska erbjuda olika kundsegment.
  • Bestämma hur ni ska paketera era produkter och tjänster.
  • Säkerställa att de produkter och tjänster ni erbjuder ger ett större värde än era konkurrenters.

  Vi erbjuder tjänsterna för att ta er hela vägen:

  Kundstrategi & segmentering
  Vilka kundsegment ska ni prioritera? Hur ser era kunders preferenser och behov ut och hur kan ni segmentera dem i syfte att säkerställa en värdeskapande och samtidigt operationellt effektiv hantering över hela kundresan? Vi drar ut riktningen och hjälper er att komma fram med en handfast plan.
  Kundbehovsanalyser
  Vad tycker era kunder om er och hur ser deras egentliga behov ut? Vår analys kan omfatta en eller flera delar av kundresan och ger ett kvalitativt och kvantitativt underlag för kundcentrerad verksamhets- och IT-utveckling.
  Produktmodularisering
  Effektivisera processerna! Få hjälp med att utveckla en modulariserad produktflora som möjliggör enklare konfigurering av produkter via digitala gränssnitt och högre operationell effektivitet via standardiserade marknads- sälj- och leveransprocesser.
  Produktportföljhantering
  Vi hjälper er att definiera och styra upp processer och rutiner för hantering av produkter under hela livscykeln. Omfattar bland annat utveckling av nya produkter samt utfasning av existerande.

  Alla paket

  Commercial Excellence
  Sales & Marketing Excellence