Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Sales & Marketing Excellence

  Vi sätter in rätt insatser i rätt del av kundresan på ett kostnadseffektivt sätt. Utifrån best practice inom digitalisering och automatisering tar vi ett helhetsperspektiv på modern kundbearbetning inom marknad och sälj. Vi kan utveckla allt från styrning, kanaler och processer till organisation och IT – men vi gör inget bara för att. De förändringar vi gör fyller alltid ett behov och sitter ihop hela vägen.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  Skillnaderna mellan B2C och B2B suddas ut. En bra kundupplevelse kräver ett personligt bemötande i alla kanaler, enkla kontaktvägar och en god förståelse för just ”min” situation. Dagens framgångsrika företag lyckas med detta och tenderar att lägga större vikt vid att utveckla sina kunder än att bara säkerställa att man inte förlorar dem.

  Våra erfarenheter visar att det finns en stor potential inom marknad och försäljning.

  Genom att vara relevant och bedriva en sammanhängande digital och fysisk kundbearbetning kan försäljningen ofta öka med 20%. Digitalisering av både interna och externa processer skapar också en möjlighet att frigöra 25% av medarbetarnas tid.

  “Tiden vi spenderar med en säljare under köpresan sjunker för varje år som går”

  Vad måste ni göra för att nå nästa nivå?

  • Skapa personliga kundrelationer utan att öka kostnaderna.
  • Reducera intern administration och automatisera processer i syfte att frigöra tid för proaktiv dialog med kunderna.
  • Öka säljeffektiviteten och sammankoppla marknad och sälj.
  • Öka servicegraden mot kunderna.
  • Nyttja kundinsikter för att bedriva en relevant kunddialog i hela livscykeln.
  • Driva en beteendeförändring i organisationen och utveckla säljrollen efter nya förutsättningar.

  Vi har specialistkompetens för att hjälpa er med:

  Digital marketing mgmt
  Vi hjälper er med etablering av organisation, processer och IT-stöd för att driva en effektiv digital bearbetning av kunden över hela kundresan. Detta steg omfattar ofta införande av applikationer för marketing automation, såsom exempelvis Pardot.
  Digital säljstyrning & coachning
  Få hjälp med etablering och införande av styrmodeller för att säkerställa framdrift och resultat inom marknad och försäljning. Vi definierar vilka resultat och process-KPI:er som är nödvändiga, inför systemstöd (dashboards och rapporter) för visualisering av nyckeltal samt processer för att löpande arbeta med styrning och coachning.
  Digital prospektering och next best action
  Utveckling och införande av regelverk och processer för att identifiera potentiella affärsmöjligheter. Dessa stöds med effektiva applikationer för att till exempel automatisera förlängning av avtal eller ge säljindikationer (next best action).
  Utvecklade och digitaliserade säljprocesser
  Utveckling och införande av modeller och processer för account management samt effektiv hantering av affärsmöjligheter. Processerna implementeras i ett modernt CRM-stöd för ökad automatisering och tillgång till realtidsdata.
  Säljkultur med gamification
  Vi inför processer och applikationer för att driva en beteendeförändring med hjälp av gamification. Strategin är att använda spelmekanismer och ständig feedback för att uppnå önskade säljbeteenden. Omfattar bland annat etablering av mål och mätetal samt belöningsstrukturer.
  Marknad + sälj = sant
  Införande av processer, roller och IT-stöd för att få försäljnings- och marknadsavdelningen att jobba mot gemensamma mål. Här ingår att skapa gemensamma kvalificeringsmodeller och mätetal samt forum för samarbete så att kundbearbetningen hänger ihop hela vägen.
  Lojalitetsprogram
  Öka kundlojaliteten med ett skräddarsytt lojalitetsprogram. Oavsett om det handlar om B2B eller B2C definierar vi en lojalitetmodell med utgångspunkt i kundsegment, kundbehov och uppsatta affärsmål. Modellen implementeras i ett IT-stöd och processer och styrning etableras för att hantera lojalitetsprogrammet.
  E-handel
  Vi inför processer och digitala gränssnitt för att stödja handel via digitala plattformar. Dessa går att applicera på både B2B och B2C och bygger på lösningar från etablerade systempartners.
  CRM-system
  Vi inför användarvänliga CRM-applikationer med smarta funktioner för att stödja marknads- och försäljningsprocesser. Här ingår att konsolidera data från stödsystem och visualisera i realtid. Syftet är att skapa en gemensam bild av kunden och reducera intern administration i det dagliga arbetet.
  CPQ & avtalshantering
  Vi utvecklar och automatiserar processer för att stödja flödet från konfigurering av erbjudanden, prisförslag, offerter och hantering av avtal. Lösningarna baseras på ledande applikationer från etablerade systempartners, såsom till exempel Salesforce och Vlocity.
  Processautomatisering
  Få hjälp med att digitalisera interna processer utifrån smarta funktioner som automatiserar beslutsfattande och rapportering samt reducerar administration och dubbelarbete.
  Marketing Automation
  En central komponent i vår lösning för en effektivare digital kundbearbetning. Här ingår införande av systemstöd för regelstyrda digitala aktiviteter mot både prospekts och befintliga kunder.

  Vi arbetar utifrån etablerade agila leveransramverk. Se hur vi använt dem för att hjälpa andra kunder att nå sina affärsmål

  Alla paket

  Sales & Marketing Excellence
  Service & Delivery Excellence