Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Service & Delivery Excellence

  Med digitala verktyg går det att öka leverans- och servicegraden och samtidigt sänka kostnaderna. Men det kräver lösningar som sitter ihop hela vägen – från styrning, kanaler och processer till organisation och IT. Vi utvecklar och inför de delar ni behöver, alltid baserat på best practice för att genomförandet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  En digital leverans- och serviceorganisation ökar möjligheterna till en relevant och värdeskapande upplevelse för kunderna över hela kundresan.

  Företag som lyckas skapa en omnikanalupplevelse behåller i större utsträckning sina kunder och har en betydligt högre kundnöjdhet än genomsnittet.  Samtidigt vet vi att det kostar betydligt mer att hitta nya kunder jämför med att behålla befintliga kunder. Att ha en fungerande onboarding av kunderna och kontinuerligt ha en proaktiv dialog med kunden under leverans och eftermarknadsstadiet är därför viktigt för att reducera sina säljkostnader.

  “Inom en snar framtid kommer företag hantera merparten av sina kundrelationer via digitala gränssnitt utan mänsklig involvering”

  Vad måste ni göra för att nå nästa nivå?

  • Skapa en omnikanalupplevelse och digitala kontaktytor över hela kundlivscykeln.
  • Utnyttja sociala medier på rätt sätt för en utvecklad kundservice och kundupplevelse.
  • Utveckla kundupplevelsen i realtid med real-time analytics.
  • Utveckla leverans- och serviceorganisationen till att bli en säljkanal.
  • Automatisera och digitalisera interna processer för ökad operationell effektivitet.
  • Ta hjälp av AI för att utveckla servicen mot kunderna.

  Vi har specialistkompetens för att hjälpa er med:

  Omnikanal och digitala kundgränssnitt
  Få hjälp med att införa processer och digitala gränssnitt för att möta kunden på dennes villkor och skapa ett enhetligt kundbemötande oavsett kanal.
  Ärendehantering och ärendehanteringssystem
  Få hjälp med att etablera styrning, processer, roller och ansvar samt moderna IT-stöd för effektiv ärendehantering – både internt och externt. Omfattar framtagande av modeller för kvalificering, prioritering, routing samt hantering av ärenden. Processer och modeller stöds med etablerade applikationer från ledande systempartners.
  Self-service
  Få hjälp med att införa portaler för self-service för att låta kunder och leverantörer hantera ärenden, hitta information samt kommunicera med er.
  Knowledge Management
  Få hjälp med att utveckla styrning, processer, roller och IT-stöd för att möjliggöra kunskapsåtervinning och kunskapsdelning. Omfattar lösningar för ökat kunskapsutbyte både internt mellan individer och avdelningar samt externt med kunder eller leverantörer.
  Digital Order Management & Order Capture
  Vi inför processer och IT-stöd för utvecklad orderhantering. Omfattar digitala lösningar för bland annat guidade beställningsflöden baserat på exempelvis tidigare ordrar, validering av orderinformation samt integration med backend-system.
  Processautomatisering
  Få hjälp med att digitalisera interna processer utifrån smarta funktioner som automatiserar beslutsfattande och rapportering samt reducerar administration och dubbelarbete.

  Vi arbetar utifrån etablerade agila leveransramverk. Se hur vi använt dem för att hjälpa andra kunder att nå sina affärsmål.

  Alla paket

  Service & Delivery Excellence
  Operational Excellence