Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Operational Excellence

  Vi vet hur man hanterar kundnära processer över hela kundresan. Med utgångspunkt i affärsmålen och existerande värdeflöden i verksamheten hjälper vi till att optimera processer och IT-system. Syftet är att skapa rätt förutsättningar för att utföra värdeskapande aktiviteter och löpande arbeta med förbättringar.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  Trenden är tydlig: Vi ser ett ökat fokus på operationell effektivitet inom kundnära processer över hela kundresan. Målsättningen är att effektivisera värdeskapande aktiviteter och våga eliminera aktiviteter som i inte bidrar till kundvärde.

  Vår erfarenhet är att det finns stor förbättringspotential i de flesta organisationer. Säljorganisationer spenderar exempelvis emellanåt upp till 30% av sin tid på icke-säljrelaterade aktiviteter. En siffra som tenderar att öka med komplexiteten i erbjudandet.

  “Många spenderar stor del av sin tid på arbetsuppgifter som antingen borde utföras av någon med bättre förutsättningar i organisationen eller automatiseras”

  Vad måste ni göra för att nå nästa nivå?

  • Reducera ledtider och öka produktiviteten.
  • Korta beslutsvägarna och reducera intern komplexitet.
  • Reducera kostnader i den operationella verksamheten.
  • Utveckla styrmodellen för att säkerställa effektivitet i verksamheten.
  • Skapa en organisation som arbetar aktivt med kontinuerliga förbättringar.
  • Skapa samsyn och motivation i samtliga nivåer av organisationen.
  • Skapa en organisation som agerar proaktivt och förekommer potentiella problem.

  Vi erbjuder tjänsterna för att ta er hela vägen:

  Program för ökad effektivitet & produktivitet
  Vi tar fram underlag för att förstå komplexa värdeflöden och inför utvecklade processer och digitala lösningar med fokus på värdeskapande aktiviteter. Vill ni ha ännu mer koll? Komplettera med löpande prestandakontroll och uppföljning av kostnadseffektivitet.
  Löpande Performance Management
  Vi etablerar och inför effektiva styrmodeller, KPI:er och processer för att säkerställa hög effektivitet och produktivitet. Dessa stödjs med moderna IT-applikationer och utvecklade rapporter och dashboards för löpande uppföljning.
  Program för löpande förbättringar
  Införande av processer, roller och IT-stöd för att arbeta med kontinuerliga förbättringar. Säkerställer att utmaningar fångas upp, hanteras och leder till varaktiga förbättringar.
  Verksamhets- och ledningssystem
  Införande av ledningssystem utifrån etablerade standarder, till exempel ISO, för att ha som grund för målstyrning och processutveckling.
  Processutveckling
  Vi hjälper er att visualisera och kommunicera värdeflöden i verksamheten. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för hur olika aktiviteter samspelar och bidrar till att realisera affärsmål. I detta ingår att standardisera processer utifrån best practice och reducera icke-värdeskapande aktiviteter. Kan omfatta en eller flera verksamhetsområden.

  Vi har ett etablerat ramverk för att driva förändring. Se hur vi använt det för att hjälpa andra kunder att nå sina affärsmål

  Alla paket

  Operational Excellence
  Digital Excellence