Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Digital Excellence inom Cx

  Digitala lösningar för en utvecklad kundupplevelse! Behöver ni hjälp med att utveckla nya digitala kontaktytor med kunderna eller automatisera interna processer? Vi samarbetar med väletablerade applikationspartners, fokuserar på molnlösningar och är specialiserade inom till exempel Salesforce och Microsoft. Samtidigt vet vi att det inte räcker med en teknisk lösning för att skapa affärsvärde. Oavsett vilket verksamhetsområde vi digitaliserar ser vi till att det håller ihop hela vägen – från styrning och verksamhetsprocesser ner till IT.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  Digitalisering behöver genomsyra hela verksamheten för att bli ledande. Det finns huvudsakligen tre områden att fokusera på – digitala tjänster, kundgränssnitt samt interna processer.

  Digital excellens möjliggör bla ökad lojalitet och större köpvilja hos kunderna. Samtidigt frigör det även intern tid som kan läggas på värdeskapande kundaktiviteter. Erfarenhet visar att digitalisering av kundnära processer och gränssnitt ofta har en ROI på mindre än 2 år och en potential att frigöra mellan 30-50% av intern tid inom verksamheten.

  “Företag förknippar ofta digitalisering med nya kundgränssnitt och produkter men glömmer ofta bort potentialen i att digitalisera verksamhetsprocesser. ”

  Vad måste ni göra för att nå framgång?

  • Dra nytta av digitala lösningar för att utveckla kunddialogen över hela kundresan.
  • Automatisera kunddialogen med digitala lösningar.
  • Med hjälp av digitala lösningar utnyttja kundinsikter och omsätta det till värde för kunden.
  • Automatisera verksamhetsprocesser och frigöra tid internt.
  • Skapa ett digitalt fokus i hela organisationen och kontinuerligt leverera värde till verksamheten.

  Vi kan hjälpa er med:

  CRM-försäljning
  Vi inför användarvänliga CRM-applikationer med smarta funktioner för att stödja säljprocesser. Här ingår att konsolidera data från stödsystem och visualisera i realtid. Syftet är att skapa en gemensam bild av kunden och reducera intern administration i det dagliga arbetet.
  Marketing Automation
  En central komponent i vår lösning för en effektivare digital kundbearbetning. Här ingår införande av systemstöd för regelstyrda digitala aktiviteter mot både prospekts och befintliga kunder.
  Pris, Order & Avtal
  Vi utvecklar och automatiserar processer för att stödja flödet från konfigurering av erbjudanden, prisförslag, offerter och hantering av avtal. Lösningarna baseras på ledande applikationer från etablerade systempartners, såsom till exempel Salesforce och Vlocity.
  E-commerce
  Vi inför processer och digitala gränssnitt för att stödja handel via digitala plattformar. Dessa går att applicera på både B2B och B2C och bygger på lösningar från etablerade systempartners.
  Ärendehantering och ärendehanteringssystem
  Vi etablerar styrning, processer, roller och ansvar samt moderna IT-stöd för effektiv ärendehantering – både internt och externt. Omfattar framtagande av modeller för kvalificering, prioritering, routing samt hantering av ärenden. Processer och modeller stöds med etablerade applikationer från ledande systempartners.
  Order Management & Order Capture
  Vi inför processer och IT-stöd för utvecklad orderhantering. Omfattar digitala lösningar för bland annat guidade beställningsflöden baserat på exempelvis tidigare ordrar, validering av orderinformation samt integration med backend-system.
  Integration
  Integrera system och sammanför kundinformation för och skapa en sammanhängande bild av kunden i alla kanaler. Skapa också möjligheter att dra nytta av kundiniskter för att skapa en bättre kundupplevelse.
  AI
  Inför AI-lösningar för högre effektivitet

  Vi arbetar enligt etablerade agila leveransramverk. Se hur vi använt dem för att hjälpa andra kunder att nå sina affärsmål

  Alla paket

  Digital Excellence
  Transformation Excellence