Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Business Operations

  Vi hjälper er att skapa verklig förändring i den dagliga verksamheten. För vi vet att den stora utmaningen inte ligger i att utveckla processer och IT – det är att få människor att jobba efter nya strukturer. Affärsvärde realiseras när vi möter kunderna på ett nytt sätt och skapar en beteendeförändring i organisationen. Vi har paketerade lösningar för att nå fram på riktigt.

  Det finns en möjlighet – ta den!

  Erfarenheten är tydlig, merparten av de förändringar som genomförs leder inte till de effekter som önskas. Vår erfarenhet är att företag investerar i att designa nya processer eller införa nya IT-verktyg. Vad många missar är dock att säkerställa att människor arbetar som det är tänkt.  Då riskerar hela investeringen att gå till spillo. Med en relativt liten investering  i förhållande till initial investering i design och utveckling kan man säkerställa att organisationen tar till sig de nya arbetssätten, och att effekterna nås.

  “Att etablera nya arbetssätt och driva beteendeförändringar i verksamheten bör vara en kärnkompetens hos moderna företag”

  Vad måste ni göra för att nå nästa nivå?

  • Styr bort verksamheten från gamla hjulspår och anpassa er till nya arbetssätt.
  • Arbeta aktivt med coachning och guidning av de anställda för att höja prestationsnivån.
  • Fånga upp utmaningar i verksamheten som uppkommer till följd av en förändring – och säkerställ att ni löser dem.
  • Utveckla verksamhetens förmåga att använda införda IT-system.
  • Utveckla verksamhetens förmåga att lägga beställningar till IT-organisationen.

  Vi erbjuder tjänsterna för att ta er hela vägen:

  Design & Governance Framework
  Ramverk för att säkerställa att nya arbetssätt efterlevs, att operationella utmaningar fångas upp och omvandlas till förbättringar samt att det finns rätt förutsättningar för alla roller att utföra dagliga arbetsuppgifter. Innebär i praktiken att processer och roller införs i organisationen för att löpande arbeta med effekthemtagning.
  Verksamhets- och affärsutveckling
  Ramverk för att driva strategisk verksamhets- och affärsutveckling med fokus på utveckling av antingen bara den operationella modellen eller hela affärsmodellen. Kan omfatta ett eller flera verksamhetsområden och innebär att processer och roller införs för att löpande driva verksamhets- och affärsutveckling med utgångspunkt i verksamhetens affärsmål.
  Process- och systemförvaltning
  Ramverk för att etablera en roll eller funktion i verksamheten som dels kan säkerställa att processer efterföljs, dels kan fånga upp verksamhetens behov och agera kravställare mot IT.
  Linjeroller
  Experter som stöttar i den dagliga verksamheten, exempelvis som Product Owner, Systemförvaltare

  Vi har ett etablerat ramverk för att driva förändring. Se hur vi använt det för att hjälpa andra kunder att nå sina affärsmål

  Alla paket

  Business Operations
  Business Operations