Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  CX-lösningar

  Vi utgår från era mål och behov och formar tillsammans ett projekt för att uppnå dem. Ni får tillgång till ett sammansvetsat team från oss samt best practice inom CXM och transformation och resultatet blir ett tids- och kostnadseffektivt genomförande.

  Vi utgår från era utmaningar och tar fram en lösning som hjälper er att realisera potentialen inom marknad, sälj och kundservice

  Processer och IT inom CXM

  Best practice för VAD:et

  Vi tillför vår samlade kunskap inom CXM, verksamhetsprocesser och IT-lösningar. Oavsett om ni behöver utveckla er marknadsföring, er säljprocess, kundservice eller orderhantering har vi en idé om hur målläget ska se ut.

  Välbeprövad väg till förändring

  Best practice för HUR:et

  Vi har en välbeprövad metodik för att driva förändring, oavsett om det handlar om att identifiera potentialen eller driva ett IT-införande. På så sätt vet vi vilka aktiviteter som bör genomföras, i vilken ordning de bör ske, samt vilka som bör involveras. Då kan vi också garantera att projekten blir effektiva och framförallt når de mål som är uppsatta.

  Vi samarbetar med etablerade partners

  Lösningar på Salesforce och Microsoft

  Vi är experter på att införa IT-lösningar baserade på Salesforce och Microsoft Dynamics. Vi säkerställer att ni drar nytta av den standardfunktionalitet som finns och konfigurerar hellre än utvecklar. Det gör införandet både säkrare och mer kostnadseffektivt.

  Vi kan genomföra allt från förstudier, införandeprojekt till program för att driva effekthemtagning.

  Vi erbjuder lösningar för hela kundresan, från marknadsföring, försäljning till eftermarknad

  Vi kan utveckla allt från styrning, kanaler och processer till organisation och IT – men vi gör inget bara för att. De förändringar vi gör fyller alltid ett behov och sitter ihop hela vägen.