Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Ställ högre krav på konsultmäklaren

  I stället för att ha dialoger med enskilda konsultbolag blir det allt vanligare att konsultförfrågningar hanteras via en mäklare som säkerställer att rätt kandidater tillsätts. Under de senaste åren har flertalet nya konsultmäklare etablerat sig på marknaden men samarbetsformerna mellan konsultmäklarna och kundföretagen har inte utvecklats i samma utsträckning. Det här vill vi på Addcent ändra på. Företag måste bli bättre på att ställa krav sina konsultmäklare.

   

  Är ni ett företag som använder er av konsultmäklare för inköp av konsulter? Läs våra rekommendationer om vilka krav ni kan ställa på dem.

  Hjälp med att ta fram uppdragsspecifikationer

  Att ta fram en bra uppdragsbeskrivning är en nyckel för att hitta rätt konsult för uppdraget. Samtidigt vet vi hur svårt det kan vara att formulera en bra uppdragsbeskrivning. I en tidigare artikel har vi lyft fram riskerna med att fokusera mer på vilken roll konsulten ska ha snarare än vilka problem konsulten ska lösa. Här bör er konsultmäklare kunna hjälpa er. Ta hjälpt av dem för att få bättre kvalitet i förfrågningsunderlaget.

  Mäklaren bör kunna hjälpa till med VAD:et

  En bra konsultmäklare ska kunna bistå med expertis för att kvalitetssäkra och utveckla uppdragsbeskrivningen. Lämpligen lägger ni fokus på att beskriva vilka problem ni vill ha lösta, och sedan kan konsultmäklaren hjälpa till att formulera vilka roller som är mest lämpliga för detta och vilka arbetsuppgifter uppdraget omfattar.  På sätt får ni en heltäckande uppdragsbeskrivning som fokuserar på rätt saker.

  Hjälp med att kvalificera kandidater

  Inte sällan kommer det in mängder med ansökningar på en konsultförfrågan. För att inte drunkna i antalet ansökningar är det viktigt att det finns en funktion som hanterar screening och urval av kandidater. Ställ krav på konsultmäklaren att inte bara göra screening av CV:na utan även ta första intervjuerna med kandidaterna. Samma krav som ni säkerligen ställer på en rekryteringspartner. En bra konsultmäklare ska ha god förståelse för både er som kund och det område konsulten verkar inom och ha förmågan att kvalificera sina kandidater. Det är bland annat detta ni betalar för när ni anlitar en konsultmäklare. Ni ska inte behöva träffa mer än de två mest passande kandidaterna för uppdraget.

  Hjälp med att kvalitetssäkra leveransen

  Många tror att konsultmäklarens primära roll är att säkerställa att ni får rätt konsult för uppdraget. Det är inte sant. En bra konsultmäklare finns med under hela uppdraget och känner ett ansvar för konsultens leverans. Det handlar inte om att bara sporadiskt höra av sig för att veta om ni är nöjda eller återkomma när det är dags för förlängning. Ni bör ställa krav på att konsultmäklaren löpande kvalitetssäkrar konsulternas leveranser. Att de är med och identifierar potentiella problem, att de är proaktiva och villiga att hitta ersättare om de ser att konsulten inte är rätt person för uppdraget.

  Hoppas dessa tips kan hjälpa er. Kom ihåg att en konsultmäklare inte bara ska vara en part som skyfflar CV:n mellan konsultbolag, konsulter och er. De ska vara stödjande i hela processen och kunna bidra med ett mervärde.

  Om ni upplever att era befintliga konsultmäklare inte gör det, läs gärna mer om vår tjänst AddSourced och hur den kan hjälpa er.