Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Vanliga misstag vid inköp av konsulter och hur du undviker dem

  Att köpa in konsulter kan vara svårt ur många perspektiv. Att formulera en kravspecifikation för uppdraget kräver ofta djup kompetens inom området och detsamma gäller när kandidater ska kvalificeras och väljas ut. Samtidigt kan en felrekrytering både bli kostsam och energikrävande varför det finns stora värden i att vara noggrann vid urvalet.

   

  I denna artikel ska vi lyfta fram några av de vanligaste misstagen företag gör när de ska anlita konsulter. Vi ska även visa på hur de kan undvikas. Ge ett antal konkreta tips som kommer öka chanserna att hitta rätt konsult för uppgiften.

  Utformning av uppdragsbeskrivningen

  Anlitar ni konsultmäklare för att hitta lämpliga kandidater vid inköp av konsulter? Allt fler företag har ramavtal med en eller flera konsultförmäklare och tanken med att anlita dem är god. Ändå blir det inte alltid rätt och nu ska vi förklara varför.  Ofta är det kopplat till hur uppdragsbeskrivningen är formulerad och hur kvalificeringen av kandidater genomförs.

  Beskriv vad ni vill uppnå snarare än vad konsulten ska göra

  Ett vanligt misstag är att uppdragsbeskrivningen utformas på fel sätt. Merparten av de uppdragsbeskrivningar som tas fram beskriver ingående vad konsulten ska göra och vad konsulten ska ha för kvalifikationer och roll. I det ligger en stor risk.  Att ta in konsulter handlar ofta om att få in kompetens som företaget antingen helt eller delvis saknar.  Att då försöka beskriva vad konsulten ska ha för roll eller vad konsulten förväntas göra är som gjort för att bli fel. Försök i större utsträckning beskriva vad utmaningen är, vilket problem som ska lösas och vad slutmålet är.  Jämför med när du ska anlita en hantverkare som ska bygga om ditt kök eller badrum. Om du inte själv har specialistkompetens skickar du sällan en förfrågan som beskriver vad hantverkaren ska utföra för olika moment.  Du skickar en förfrågan som beskriver vad du vill ha.

  Kvalificering av konsulter

  Men hur ska jag kunna avgöra om de kandidater jag får in klarar av uppgiften, om jag inte kan formulera vilka uppgifter konsulten ska genomföra? Den frågan får vi ofta och det är rimlig fundering. Som vi ser det finns det två enkla svar – utgå från referenser och ta hjälp av den konsultmäklare ni anlitar. Med det sagt kommer vi till två andra fel företag ofta gör. Båda kopplade till hur kandidaterna kvalificeras för uppdraget.

  Utgå från referenser

  När företag kvalificerar kandidater genom att titta på referenser går de ofta i samma fälla som när de utformar uppdragsbeskrivningen. De letar efter referenser som visar att konsulten utfört de uppgifter som står i beskrivningen eller ännu värre, bara haft samma roll som man anser konsulten ska ha. Men om det är fel roll, eller fel uppgifter? Givetvis måste fokus på att läggas på hitta referenser där konsulten har löst de problem företaget vill lösa. Vad konsulten har haft för roller är oväsentligt i sammanhanget.

  Ta hjälp av konsultmäklaren

  För att vara på den säkra sidan, ta även hjälp av den konsultmäklare ni anlitar och involvera mäklaren i kvalificeringen av konsulten. Konsultmäklaren ska vara en part som hjälper er att hitta rätt konsulter. De ska inte bara vara en mellanhand som förmedlar CV:n, utan också ett stöd i processen. Någon att kunna bolla funderingar med rörande vilken kompetens som behövs och vem som är den bästa kandidaten. Tyvärr glömmer många företag detta. De tar inte hjälp av konsultmäklaren, ställer inga krav på mäklaren. På så sätt får de inte den kvalitetssäkring som de borde få.

  Lärdomar att ta med sig

  Hoppas denna artikel har gett er några konkreta tips på hur ni kan förbättra processen kring inköp av konsulter. Tre saker vill vi att ni tar med er:

   

  – Fokusera på era utmaningar, de problem ni vill ha lösta och vad era mål är när ni tar fram uppdragsbeskrivningen.

  – Leta referenser där konsulten har löst liknande utmaningar, inte haft en specifik roll

  – Ställ krav på era konsultmäklare att stötta vid kvalificering av konsulter

  Och har ni något ni vill bolla eller upplever att era konsultmäklare inte har den kompetens som krävs för att stödja er, läs gärna om vår tjänst AddSourced och hur den kan hjälpa er.