Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Inköp av konsulter måste ses som en strategisk funktion och likställas med rekrytering

  Om ni ska rekrytera en specialist eller chef anlitar ni förmodligen en head-hunter eller en rekryteringsbyrå.  Dessutom ställer ni krav på att head-huntern eller byrån har en specialisering inom det område som tjänsten gäller, exempelvis Tech. Om ni däremot ska anlita en konsult tar ni förmodligen kontakt med en generell konsultmäklare som lägger ut en annons. Varför är det så?

   

  Synen på hur företag anlitar konsulter bör förändras. Läs mer om varför och hur det ska gå till.

  Borde inte synen på att hitta kompetens vara densamma, oavsett om målet är att rekrytera eller ta in en konsult? Särskilt med tanke på att konsulter ofta nyttjas i roller där antingen specifika kompetenser eftersöks eller där det är svårt att hitta personer att anställa. Varför gör vi skillnad på att rekrytera och ta in en konsult om rollen är snarlik? Det strategiska projektet blir knappast mindre strategiskt för att vi väljer att anlita en konsult. Etableringen av en ny funktion blir knappast mindre viktig för att vi temporärt måste ta hjälp av en extern resurs. Det är dags att förändra synen på hur konsulter köps in. Låt oss berätta hur.

  Konsultmäklarens nya roll

  Är lösningen att man borde anlita head-hunters eller rekryteringsbyråer för att hitta konsulter? Troligen inte. Vad man däremot ska göra är att ställa liknande krav på en konsultmäklare som man gör på en rekryteringspartner.

  Kvalitet viktigare än kvantitet

  Om man ska rekrytera en specialist eller chef, är inte en annons på Monster den primära kanalen för att hitta kandidaterna. Man tar en dialog med en head-hunter eller rekryteringsbyrå som man vet har ett passande nätverk.  När man ska anlita en konsult bör man tänka på liknande sätt. Etablera ett samarbete med en konsultmäklare som man vet har en specialisering inom det specifika området som konsultuppdraget gäller. En aktör som har ett kvalificerat nätverk inom området. Inte nödvändigtvis det största nätverket, men en pool av kandidater som är kvalificerade och utvalda. Kvalitet är mycket viktigare än kvantitet, både för att effektivisera processen men framförallt för att hitta rätt i djungeln av konsulter på marknaden.

  Låt mäklaren hantera stora delar av processen

  När man ska rekrytera med hjälp av en rekryteringspartner lägger ni ut stora delar av processen på dem. De får i uppdrag att utveckla annonsen, identifiera kandidater, göra inledande intervjuer och utvärdera. När kandidaten presenteras för er vet ni att det är en person som passar för uppdraget. Ni kan lita på att er partner, head-huntern eller rekryteringsbyrån, har gjort ett bra jobb, för de har specialistkompetens inom både rekrytering och det område tjänsten omfattar. På samma sätt ska det vara när man anlitar en konsultmäklare. De ska ha förmågan att driva stora delar av processen. Deras roll ska inte vara att bara publicera en annons och sedan förmedla vidare ett antal kandidater.

  Lärdomar att ta med sig

  Så vad kan vi ta med oss av detta? Det första är att synen på hur konsulter anlitas bör omvärderas. Det är rollen som avgör hur processen ska se ut för att tillsätta den. En strategiskt viktig roll kräver samma process oavsett om vi väljer att anställa eller ta in en konsult. När en konsult ska tillsättas, anlita en konsultmäklare som har specialistkompetens inom det område som rollen omfattar. En aktör som har ett kvalitativt nätverk, som har förmågan att ta fram kandidater med god kvalitet och som kan vara stödjande under hela processen. Ni ska känna er trygga med att konsultmäklaren hittar rätt person för uppgiften, att de tar ansvar för processen och att ni behöver lägga minimalt med tid.

  Lycka till med fortsatt rekrytering, både av anställda och konsulter!