Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Smart kundhantering för industriföretag

  Marknadsföring inom den tillverkande industrin kommer med ett antal utmaningar och med en högre komplexitet än andra branscher. Det är inte bara en person i den köpande organisationen som ska påverkas. Era kunder involverar ett antal olika personer som alla kan påverka om köpet blir av. Personer som blir involverade i olika steg i köpprocessen och som behöver olika typer av information. Eftersom marknadsföring och försäljning allt mer digitaliseras även inom “business to business” så innebär det att ni måste ha bättre kontroll över vem och vilka ni behöver nå med er kommunikation för att det ska kännas relevant för mottagaren och för att resultatet ska bli det rätta.

  Digital marknadsföring kopplat till försäljning och CRM

  Allt fler blir digitala

  Har vi koll på hur kunderna vill möta oss?

  Hur kan vi stödja försäljningen på ett bättre sätt när kunden förväntar sig att möta oss i digitala kanaler? Har vi en förståelse för vad vi bör erbjuda digitalt, exempelvis, transaktionella köp och vad den förflyttningen innebär?

  Kunden vill ha ett större värde

  Har vi koll på vad kunderna efterfrågar?

  Hur kan vi hjälpa våra kunder med stöd av data och analys, t.ex. prediktiva inköp och skicka meddelande om vad kunden behöver just nu utifrån denna data? Hur ökar och delar vi vår kunddata och behovsanalyser så att alla kan jobba mot samma mål och driva trafik till våra säljande kanaler eller öka mognadsgrad hos våra kunder

  Det finns många beprövade sätt att utveckla kunddialogen

  Det finns flera metoder som hjälper dig att skapa en relevant och drivande dialog med kunder och påverkare. Det allra enklaste är att börja med att skapa en gemensam vy av kundens interaktionspunkter med företaget och göra analyser av olika micro målgruppers behov genom att utveckla så kallade "personas". När samtliga inom er marknads och säljavdelning har samma vy av kunden så kan de stötta kunden framåt till köp. Delar vi data med kanaler som service och support så kan vi öka både kundnöjdhet och försäljning. Marknadsavdelningen kan ta kontrollen och skapa en bättre kundupplevelse och se till att information och marknadsföring talar samma språk i samtliga kanaler. AI och analys kan användas för att avlasta marknad, om målgruppen är stor, genom att koppla till automatiserad marknadsföring för att öka mognadsgrad och konvertering.

  Några tekniker kopplat till området kan vara

  Katläggning av kundresan och personas +

  Kartläggning av kundresan och touchpoints samt sätta KPIer . Vilken information behöver respektive person i köpresan för att kunna hjälpa processen framåt. Vad ställer det för krav på vår content strategi, och våra touchpoints

  Digitaliseringsanalys +

  Digitaliseringanalys av kommunikation och försäljning. Vilka touchpoints kan digtialiseras och när vill kunden träffa en person. Ger god insikt i vad som bör digitaliseras och var man ska börja

  Automation +

  Automatisering utifrån vad kunderna gör för att fånga behov tidigt och driva kunderna närmare köp

  Förändring behöver inte vara svårt om man gör det på rätt sätt

  Nyckeln handlar om stegvis agil förändring med kunden i fokus

  Hur bör ni gå till väga?

  Fortsätt diskutera med oss

  Vill ni få input på hur ni ska hantera era utmaningar