Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Kraftfull och insiktsdriven kunddialog

  Vem är kunden och hur hanterar du att kundbegreppet förändras? Att en kund inte är ett anläggningsnummer vet vi redan. En kund kan idag vara köpare av el, både som privatperson och som företagare, producent av el och köpare av olika typer av tjänster och service. Kundbegreppet blir genast mer komplext för den marknadsförare som både vill vara relevant i dialogen med kunden och som vill driva kunderna till köp eller konvertering. Samtidigt har vi idag tillgång till olika typer av data om var kunderna befinner sig och vilka produkter kunderna har inom ett visst område. Det gör att vi kan göra prediktiva kampanjer, dvs. vi kan förutspå att kunderna inom ett visst område kommer eller kan agera på ett visst sätt. Möjligheterna är många, men det kan samtidigt vara utmanande att skapa en relevant och proaktiv kunddialog. Låt oss titta på hur er organisation kan gå till väga.

  Från komplex kundvy till kampanjvänlig data

  Kunden är inte bara en kund

  Vet du vem du kommunicerar med?

  Hur ska vi hantera förändringar av kundbegreppet när personen vi interagerar med kan vara både privatkund, företagskund och producent? Hur kan vi jobba med data för att öka förståelsen för kundens situation och bli mer relevanta i våra kampanjer?

  Kunden har olika behov i olika delar av kundresan

  Vet du var kunden befinner sig i kundresan?

  Hur kan vi jobba med kundresan och dela den internt så att alla har samma bild av de steg kunden tar och hur vi agerar med hjälp av teknik och data? Hur kan vi förbättra det interna samarbetet mellan marknad, sälj, service och support för att öka kundnöjdhet och lojalitet?

  Det finns beprövade sätt att angripa utmaningarna

  Teknik och data är möjliggörare för att ta kontroll över kunddialogen. Att ha koll på sin data är avgörande och grundpelaren för en effektiv dialog. När vi har det kan vi agera smart och nyttja våra kundinsikter för att bedriva en relevant, proaktiv och framförallt automatiserad kundinteraktion med hjälp av digitala verktyg.

  Några saker att fokusera på

  Samla och strukturera er data +

  Börja samla fler typer av kunddata exempelvis konsumtion, demografi, geodata, tjänster etc. och förpacka det så att det går att använda för kommunikation och marknadsföring. Även support och service kan så klart använda denna data för att ge ännu bättre service

  Kartlägg kundresan +

  Om ni inte redan har en klar bild av olika typer av kundresor så behöver de kartläggas och förstås så att insikterna kan omvandlas till nytta i kampanjer eller i dialog med kunden

  Ny teknik +

  Vi kan använda ny teknik för att förbättra resultatet av våra kampanjer och öka träffsäkerheten, t.ex. genom analys, prediktiva kampanjer, AI, automatisering och triggers

  Det behöver inte vara svårt att driva förändring

  Nyckeln handlar om agil förändring där verksamhet och IT utvecklas i samklang

  Hur ska ni gå till väga?

  Bli inspirerad av hur bolag inom andra branscher hanterar detta

  Läs mer om verksamhetsdriven digitalisering för en effektivare kundinteraktion hos två telekombolag

  Låt oss talas vid

  Vi bollar gärna era utmaningar med er för att hitta nya lösningar