Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  CRM-arkitektur på Hi3G

  IT organisationen på Telekomoperatören ville ha arkitektstöd inom CRM-området kopplat till djup kompetens inom telekom samt Salesforce-ekosystemet. Addcents tillhandahöll en arkitekt i en linjeroll inom CRM-området samt besatte flera tekniska roller i ett transformationsprojekt inom Marketing Automation och Digital marknadsföring.

  Vad vi möjliggjorde

  Ett fokus för transformationsprojektet var Marketing Automation och Digital marknadsföring. Med utgångspunkt i kundens, verksamhetens och ITs behov definierades olika leverabler för projektet. Ett urval av dem som Addcent var involverade  i var:

   

  – Personaliserad omnikanalskundkommunikation

  – Datadriven digital marknadsföring

  – Konsolidering av system för digital kundkommunikation

  – Minskat behov av resurser från IT vid införande av nya digitala kommunikationsprogram

  – Tydlig målarkitektur för Marketing Automation

  – GDPR-säkrad lösning

  Vad vi gjorde

  – Övergripande CRM-arkitektur

  – Upphandlingsstöd

  – Lösnings- och integrationsdesign

  – Systemanalys och konfiguration Salesforce

  – Lösningsframtagande för säkerhets- och regulatoriska krav

  – Ledande av och lösningsstöd till korsfunktionellt Scrum-team

  Hur vi gjorde

  – Bred och djup CRM lösningskompetens

  – Nära samverkan med verksamhetens huvudintressenter

  – Skapat god samverkan i korsfunktionellt team

  – Lättförståelig lösningsdokumentation

  Vilka som gjorde det

  Inom ramen för våra uppdrag har vi tillsatt ett antal olika roller som alla haft ett tekniskt fokus  i leveransen.

   

  – Enterprisearkitekt

  – Lösningsarkitekt

  – Scrum Master

  Gå till nästa case

  Effektiv bränslehantering genom enhetliga och digitaliserade arbetsprocesser