Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Effektiv bränslehantering genom enhetliga och digitaliserade arbetsprocesser

  Vattenfall är ett av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Företagets huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten med huvudkontor i Solna.

   

  Vattenfall Heat Sverige omfattar Vattenfalls värmeverksamhet med fem värmeverk som producerar fjärrvärme och fjärrkyla till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

  Vattenfalls värmeenhet ville effektivisera och digitalisera sina arbetssätt inom sin bränslehantering och skapa en enhetlig IT-miljö.

  Addcent fick förtroendet att ta fram en målbild för den framtida verksamheten samt att driva utveckling av verksamheten.

  Önskade verksamhetseffekter

  – Minskat internt personberoende genom enhetliga och digitaliserade arbetssätt genom gemensamt framtagna processer

  – Enhetligt bemötande av bränsleleverantörer

  – Ökad intern effektivitet genom ökad automatisering och minskad mängd manuellt arbete

  – Förbättrad utnyttjande av personal genom ökad mobilitet

  Vad vi gjorde

  Inom ramen för uppdraget hjälpte Addcent Vattenfall Heat med att:

  – Beskriva enhetliga digitaliserade arbetssätt

  – Ta fram gemensamma informationsmodeller

  – Identifiera behov av förbättringar i IT-miljön

  – Utveckla hantering av bränsleavtal

  Gå till nästa case

  Förbättrad säljförmåga genom effektiva säljprocesser och nytt CRM-system