Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

Förbättrad säljförmåga genom effektiva säljprocesser och nytt CRM-system

En Nordisk telekomoperatör behövde utveckla sitt CRM-stöd inom företagsförsäljningen samt optimera användningen av systemet för utvecklad säljstyrning och säljproduktivitet.

 

Addcent fick i uppdrag att leda kravställningen för Large segmentet samt utveckla CRM-stödet för SME segmentets 120 säljare.

Verksamhetsdrivet genomförande

Genom en effektiv implementation av Salesforce skapades förutsättningar för :

–  Ökad säljproduktivitet

–  Ökad säljeffektivitet

–  Ökad försäljning

“Addent bidrog till ett verksamhetsdrivet CRM-genomförande, och det var imponerande hur snabbt Salesforcelösningen för SME-segmentet utvecklades och sjösattes”

Alexander Kehrer – Head of Sales Business

Vad gjorde vi

Våra erfarna konsulter hjälpte kunden att ta fram:

 

– Utvecklade säljprocesser

 

–  Verksamhetsdriven kravbild för implementering av utvecklat CRM-system

 

–  Etablerad och införd process för säljstyrning

 

–  Utbildning i arbetssätt och systemstöd för stor-kunds segmentet

 

–  Implementation av nytt CRM-system för SME segmentet för telefonbaserad försäljning

 

Hur vi gjorde

I nära samarbete med kundens egna resurser ledde Addcents team av konsulter:

–  Nulägesanalys och verksamhetskravställning baserad på problembild och Best Practise

–  Framtagning av verksamhetsprioriterad implementationsplan för IT-införande

–  Konfiguration av CRM-systemet Salesforce Sales Cloud för SME segmentet

–  Utbildning av säljchefer och säljare

“Agilt genomförande med kravställning och utveckling i korta iterationer”
Gå till nästa case

Stöd till säljorganisation vid användning av nytt CRM-system