Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Förbättrad säljförmåga genom effektiva säljprocesser och nytt CRM-system

  En Nordisk telekomoperatör behövde utveckla sitt CRM-stöd inom företagsförsäljningen samt optimera användningen av systemet för utvecklad säljstyrning och säljproduktivitet.

   

  Addcent fick i uppdrag att leda kravställningen för Large segmentet samt utveckla CRM-stödet för SME segmentets 120 säljare.

  Verksamhetsdrivet genomförande

  Genom en effektiv implementation av Salesforce skapades förutsättningar för :

  –  Ökad säljproduktivitet

  –  Ökad säljeffektivitet

  –  Ökad försäljning

  “Addent bidrog till ett verksamhetsdrivet CRM-genomförande, och det var imponerande hur snabbt Salesforcelösningen för SME-segmentet utvecklades och sjösattes”

  Alexander Kehrer – Head of Sales Business

  Vad gjorde vi

  Våra erfarna konsulter hjälpte kunden att ta fram:

   

  – Utvecklade säljprocesser

   

  –  Verksamhetsdriven kravbild för implementering av utvecklat CRM-system

   

  –  Etablerad och införd process för säljstyrning

   

  –  Utbildning i arbetssätt och systemstöd för stor-kunds segmentet

   

  –  Implementation av nytt CRM-system för SME segmentet för telefonbaserad försäljning

   

  Hur vi gjorde

  I nära samarbete med kundens egna resurser ledde Addcents team av konsulter:

  –  Nulägesanalys och verksamhetskravställning baserad på problembild och Best Practise

  –  Framtagning av verksamhetsprioriterad implementationsplan för IT-införande

  –  Konfiguration av CRM-systemet Salesforce Sales Cloud för SME segmentet

  –  Utbildning av säljchefer och säljare

  “Agilt genomförande med kravställning och utveckling i korta iterationer”
  Gå till nästa case

  Stöd till säljorganisation vid användning av nytt CRM-system