Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Stöd till säljorganisation vid användning av nytt CRM-system

  Efter ett stort implementationsprojekt av nytt CRM-system  behövde säljorganisationen hjälp med att stötta säljarna i användningen för att säkerställa bearbetning av rätt kundsegment med rätt erbjudande. 

  Löpande stöttning för enhetliga arbetssätt

  Det är sällan det tekniska införandet av ett nytt systemstöd som är det svåra, utan det som kommer efter. Vår erfarenhet visar att det ofta krävs löpande arbete för att få igång användningen och att det ofta är minst lika viktigt för att realisera de effekter som önskats med införandet. I detta uppdrag stöttade vi organisationen med användningen av CRM-systemet för att:

  – Optimera användning av det nya CRM-systemet

  – Få till enhetliga arbetssätt inom säljorganisationen 

  – Skapa transparens vid uppföljning av säljresultat

  Vad gjorde vi inom ramen för uppdraget

  För att skapa enhetliga och optimerade arbetssätt arbetade vi både med att stötta i användningen av befintlig funktionalitet, men även kravställa på förbättringar och buggfixar för att löpande kunna optimera arbetssätt och system. Detta omfattade bland annat:

  – Utveckling av rapporter och dashboards för uppföljning av säljresultat 

  – Identifierade och detaljerade verksamhetskrav

  – Gav stöd i processutveckling

  – Gav stöd i vidareutveckling av  CRM-systemet

  Framgångsfaktorer och roller vi hade

  En viktigt del för att skapa värde  i uppdraget var att utgå från best practice, både inom processer och CRM-stöd. Dels för att guida användarna men även hjälpa till att stötta vid kravställning och ge input till löpande förbättringar.

  – Bistod med best practice för utveckling av säljprocessen

  – Bistod med best practice för användning av CRM-systemet

   

  Gå till nästa case

  Projekt- och förvaltningsledning vid införande av rapportsystem