Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Projekt- och förvaltningsledning vid införande av rapportsystem

  Praktikertjänst AB hade behov av att förbättra sina förutsättningar till utvecklad verksamhetsuppföljning. ​Addcent hade uppdraget att stötta företaget i införandet av nytt rapportsystem samt leda personalen till en effektivare verksamhetsuppföljning genom nya typer av rapporter. ​

  Vad omfattade uppdraget

  Inom ramen för uppdraget stöttade konsulten från Addcent Praktikertjänst med flertalet delar  under både själva införandet och i den efterföljande förvaltningen.  Bland annat omfattade det:

   

  – Införande av dynamiska rapporter i verksamheten

  – Projektledning vid införande av QlikSense

  – Ledning och prioritering av krav för vidareutveckling av infört system 

  Vilka var framgångsfaktorerna

  För att IT-införandet skulle bli framgångsrikt var det viktigt att sätta användarna i centrum, vilket konkret innebar att man la tonvikt vid att:

   

  – Säkerställa användarvänlighet

  – Genomföra stor utbildningsinsats

  – Ha ett nära samarbete med verksamheten

  Vad möjliggjordes

  Det fanns flertalet positiva effekter som möjliggjordes i och med införandet av det nya systemstödet. Några var till exempel:

   

  – Mer detaljerad verksamhetsuppföljning

  – Minskade fasta kostnader för systemstöd 

  Gå till nästa case

  Sammanslagning av två affärsområden inom Vattenfall