Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

Projekt- och förvaltningsledning vid införande av rapportsystem

Praktikertjänst AB hade behov av att förbättra sina förutsättningar till utvecklad verksamhetsuppföljning. ​Addcent hade uppdraget att stötta företaget i införandet av nytt rapportsystem samt leda personalen till en effektivare verksamhetsuppföljning genom nya typer av rapporter. ​

Vad omfattade uppdraget

Inom ramen för uppdraget stöttade konsulten från Addcent Praktikertjänst med flertalet delar  under både själva införandet och i den efterföljande förvaltningen.  Bland annat omfattade det:

 

– Införande av dynamiska rapporter i verksamheten

– Projektledning vid införande av QlikSense

– Ledning och prioritering av krav för vidareutveckling av infört system 

Vilka var framgångsfaktorerna

För att IT-införandet skulle bli framgångsrikt var det viktigt att sätta användarna i centrum, vilket konkret innebar att man la tonvikt vid att:

 

– Säkerställa användarvänlighet

– Genomföra stor utbildningsinsats

– Ha ett nära samarbete med verksamheten

Vad möjliggjordes

Det fanns flertalet positiva effekter som möjliggjordes i och med införandet av det nya systemstödet. Några var till exempel:

 

– Mer detaljerad verksamhetsuppföljning

– Minskade fasta kostnader för systemstöd 

Gå till nästa case

Sammanslagning av två affärsområden inom Vattenfall