Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

CRM-arkitektur på Hi3G

IT organisationen på Telekomoperatören ville ha arkitektstöd inom CRM-området kopplat till djup kompetens inom telekom samt Salesforce-ekosystemet. Addcents tillhandahöll en arkitekt i en linjeroll inom CRM-området samt besatte flera tekniska roller i ett transformationsprojekt inom Marketing Automation och Digital marknadsföring.

Vad vi möjliggjorde

Ett fokus för transformationsprojektet var Marketing Automation och Digital marknadsföring. Med utgångspunkt i kundens, verksamhetens och ITs behov definierades olika leverabler för projektet. Ett urval av dem som Addcent var involverade  i var:

 

– Personaliserad omnikanalskundkommunikation

– Datadriven digital marknadsföring

– Konsolidering av system för digital kundkommunikation

– Minskat behov av resurser från IT vid införande av nya digitala kommunikationsprogram

– Tydlig målarkitektur för Marketing Automation

– GDPR-säkrad lösning

Vad vi gjorde

– Övergripande CRM-arkitektur

– Upphandlingsstöd

– Lösnings- och integrationsdesign

– Systemanalys och konfiguration Salesforce

– Lösningsframtagande för säkerhets- och regulatoriska krav

– Ledande av och lösningsstöd till korsfunktionellt Scrum-team

Hur vi gjorde

– Bred och djup CRM lösningskompetens

– Nära samverkan med verksamhetens huvudintressenter

– Skapat god samverkan i korsfunktionellt team

– Lättförståelig lösningsdokumentation

Vilka som gjorde det

Inom ramen för våra uppdrag har vi tillsatt ett antal olika roller som alla haft ett tekniskt fokus  i leveransen.

 

– Enterprisearkitekt

– Lösningsarkitekt

– Scrum Master

Gå till nästa case

Effektiv bränslehantering genom enhetliga och digitaliserade arbetsprocesser