Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

    Nytt erbjudande - AddSourced

    Trenden är tydlig – allt fler företag vill ta kontroll över sina förändringsinitiativ och anamma ett agilt angreppssätt. I stället för att outsourca hela funktioner eller låta en leverantör leverera en helhetslösning, tar man hjälp av specialister som tillsammans med kunden tar fram en lösning i flera mindre iterationer. För att kunna möta detta behov har vi tagit fram tjänsten AddSourced.

    Vi hör ofta från våra kunder att det kan vara utmanande att hitta rätt konsulter för uppdragen beroende på att det dels är svårt och tidskrävande att ta fram en bra kravspecifikation, dels är utmanande att kvalitetssäkra kandidater.  Till det upplever även många att det saknas en löpande kvalitetssäkring i själva leveransen.

    För att möta detta har vi tagit fram en tjänst, AddSourced, som både ska göra processen effektivare att ta in konsulter, och även ge ett ökat mervärde under själva leveransen. Med AddSourced får man inte bara tillgång till ett brett nätverk av CX-specialister utan även ett mervärde i form av kvalitetssäkring samt extern rådgivning.