Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Del 2-Hur fungerar förvaltningsmodellerna i praktiken?

  Pm3 och ITIL i symbios

  Genom att kombinera Pm3 och ITIL kan man uppnå en effektiv förvaltning men det krävs att man vet vad man vill uppnå med dessa modeller.

  Styrning med Pm3
  Att styra förvaltningen med hjälp av Pm3 ger verksamheten en tydlighet över vad som ska förvaltas och goda förutsättningar till bra samspel mellan verksamheten och IT organisationen. Om man utgår ifrån den tidigare ITIL som många fortfarande använder (ITIL3), så ger den mer struktur på hur IT-organisationen konkret ska handskas med IT-infrastrukturen. Där uppdelning av områden väldefinierade.

  Förändringshantering ”Change management” med ITIL
  Att ha en tydlig plan och rutin uppsatt inom en verksamhet för de kommande förändringarna är A och O. Det finns olika typer av förändringar enligt ITIL; standardförändringar, normala och akuta förändringar. Prioritering av förändringarna och godkännande av att genomföra dessa bör göras av de som ansvarar för området. Genom att tillsätta en CAB (Change Advisory Board)  kan man ta beslut gällande förändringarna.