Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

   

   

   

   

  I denna artikelserie kommer vi presentera varför det är vikitigt att ha förvaltningmodeller och värdet av det. Vi kommer att beskriva två olika modeller och ange vad en bra modell innebär och vad de kan innehålla. Slutligen kommer vi att lyfta upp några framgångsfaktorer för att uppnå en effektiv förvaltning.

  Vad innebär en bra förvaltningsmodell?

  Pm3

  Pm3 är en förvaltningsmodell för styrning och ledning och kan användas på olika sätt beroende på syftet. Modellen utgår ifrån ett verksamhetsperspektiv och med en tvärfunktionell styrning.

  Genom en planerad systemförvaltning och ett gemensamt arbetssätt uppnår man samordning med förvaltningsmodellen Pm3. Detta ger till följd att man bibehåller värdet av sin IT investering och uppnår kostnadseffektivitet.

  För att hinna ikapp de förändringar som sker runtom verksamheten och omvärlden gäller det att vara flexibel i sin förvaltningsstyrning men ändå bibehålla någon form av struktur och det får man med Pm3.

  Inget är hugget i sten men det viktiga är att ha en tydlig målbild och fatta ett beslut om hur man ska styra sin förvaltning, så vill man styra förvaltningen med en bra modell så är Pm3 ett utmärkt val. Den ger stabilitet vid förändringar och ger god riktning mot önskad slutmål.  Vår grundsyn är att skapa en meningsfull förvaltning med harmonisering av Pm3.

  ITIL best practices

  ITIL best practices
  ITIL är ett ramverk som man kan tillämpa för att få ordning och struktur inom sin IT-organisation. ITIL består av ett flertal best practices som man kan ta hjälp av, exempelvis vid incidenthantering (Incident Managment), förändringshantering (Change Management), Release & Deployment Management med många fler. ITIL är väldigt omfattande och detta är bara några få exempel som nämnts. I den tidigare versionen av ITIL, ITIL3 så har man ett livscykel perspektiv där uppdelning av olika områden är väldefinierade och täcker upp områden kring nyutveckling, vidareutveckling och underhållning/drift. Men i den senaste versionen, ITIL 4 så har man ett mer holistiskt synsätt på service management. Man tittar mer på helheten i den senaste versionen och har applicerat DevOps, Agile och Customer experience som viktiga områden.

  Det är 4 dimensioner som man tar hänsyn till i ITIL4 ramverket inom service management.

  • Organisation och människor
  • Information och teknik
  • Partners och leverantörer
  • Värdeflöden och processer

  Den nya versionen av ramverket fokuserar mer på end-end service management och vill ge värde till verksamheten. I tidigare versioner har man fokuserat mest på IT-infrastrukturen men man har nu även tagit hänsyn till ett mer verksamhetsnära tänk, vilket vi anser är väldigt viktigt för att uppnå ett bra resultat.