Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

    Addelle visar vägen - öka intäkterna

    Addelle träffar Peter, VD för Winnit AB, på en mässa i Stockholm. Peter beskriver deras utmaningar inom sälj, leverans och kundservice. Addelle känner igen dem och tar fram ett övergripande förslag för Peter för att skapa förutsättningar för att bla öka försäljningen.