Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  5 tips som leder till bättre kundrelationer

  Här finns konkreta råd på hur man hanterar utmaningarna relaterade till en fragmenterad kundbild

  360-graders kundvy, helhetsyn på kunden, en kundbild – kärt barn har många namn. Konceptet har funnits med sedan begreppet CRM och strukturerad kundvård föddes och är enkelt i teorin: vi vill förstå företagets relation till kunden och skapa en gemensam bild av kunden inom hela företaget. I praktiken har dock många företag stora utmaningar relaterat till detta. Konsekvensen är att kostnaderna för kundhantering ökar och att det är svårt att både behålla och attrahera kunder.

  “Få en förståelse för hur man skapar en gemensam informationsbas om kunden inom hela företaget”

  Kunderna gör idag mer upplysta beslut och trösklarna för att byta leverantör blir allt lägre. Det finns därför ett stort värde i att försöka förstå hur interaktion med kunden sker på bästa sätt. För att enklare kunna göra detta kommer vi beskriva några av de vanligaste utmaningarna som följer av en fragmenterad kundbild. Vi visar också hur dessa kan hanteras och vilka nyttor en gemensam kundbild kan föra med sig.

  Avslutningsvis delar vi med oss av några av de framgångsfaktorer vi identifierat för att lyckas med liknande initiativ. Följer du dessa blir resultatet fler nöjda kunder samtidigt som kostnaderna relaterade till kunddrivna aktiviteter sänks.