Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Förstudie och införande av Dynamics CRM

  Rexel transformerar sin verksamhet för att både öka sin lönsamhet och ta en position som den marknadsledande aktören inom energiteknik.

   

  Addcent fick i uppdrag att initialt genomföra en verksamhetsdriven förstudie i syfte att definiera behov och digitala lösningar kopplat till marknadsföring, försäljning och support.

   

  Efter förstudien upphandlades IT-stöd och Microsoft Dynamics 365 infördes i ett första steg för säljorganisationen. Vidare stöttade Addcent utvecklingen av en ny prismodell och arbetade med krav, lösningsdesign och upphandling för ett nytt pris och offertverktyg.

  Ta en ny position med kunden i centrum

  Rexel har som mål att gå från att vara en ren återförsäljare till en proaktiv partner som både erbjuder ett brett artikelsortiment samt mervärdesskapande tjänster. Rexel ska vara den självklara partnern för installatörer och andra inköpare av produkter och tjänster inom energiteknik-området. En partner som upplevs vara personlig, proaktiv och relevant genom lösningar som är anpassade utifrån kundens behov och det segment kunden tillhör.

  Nytt CRM infördes

  I ett första steg implementerades Microsoft Dynamics CRM för säljorganisationen. Fokus var att ta första steget mot att bygga upp en bättre 360-vy av kunden, få stöd för aktivitetshantering samt kunna hantera affärsmöjligheter och godkännande-flöden för offerter.

   

  Därefter stöttade Addcent ett prisprojekt i syfte att införa ett nytt CPQ verktyg. Krav och design togs fram för att hantera segments- och kundprissättning och en upphandling av nytt systemstöd genomfördes.

  Addcents roll

  Addcent bidrog med expertkompetens inom kundnära processer och applikationer, och ledde både förstudie, upphandling och införandeprojekt. Inom ramen för de olika faserna deltog projektledare, verksamhetskonsulter och lösningsarkitekter från Addcent, tillsammans med D365 experter för utveckling av CRM.

  Gå till nästa case

  Kundresa hos ledande energibolag