Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Spännande nyheter i Salesforce senaste release - Winter 2022

  Salesforce senaste release, Winter 22, lanserades i dagarna och det finns flertalet intressanta nyheter att lyfta fram. I en serie artiklar ska vi beskriva hur er verksamhet kan dra nytta av dessa och göra er ännu mer framgångsrika.

  Flertal av de nya funktionerna berör ökad automatisering med hjälp av Salesforce Flow och utnyttjade av AI. Även rapporteringsmöjligheterna inom både försäljning och marknadsföring har utvecklats. Sedan ska vi även ta en titt på ett nytt område där Salesforce lanserar spännande lösningar, nämligen incidenthantering.

  Men innan vi tittar mer specifikt på de olika områdena ska vi i vår första del av artikelserien beskriva ett antal övergripande nyheter.

  Robin Sjöberg

  Smartare sökfunktioner

  Einstein Search kommer från denna release vara standardlösningen för sök. Inget som fanns tidigare försvinner men sökningarna blir smartare. Sökresultaten kan ersätta rapporter och listvyer när användare kan söka efter till exempel mina affärsmöjligheter eller mina kunder i Stockholm.

  Enklare att bygga samman komponenter

  Dynamic Interactions möjliggör att vem som helst – inte bara utvecklare – kan bygga samman komponenter så att de kan kommunicerar och reagerar på varandra i realtid. Eftersom koden är förbyggd och designad för att fungera tillsammans, kräver det inte samma underhåll och uppdateringar som kundanpassade kodade appar gör.

  Fokus på säkerhet

  Multi-Factor Authentication (MFA) kommer att krävas från Salesforce från och med 1 februari 2022, detta som ett svar på ökande antal cyberattacker som gör att vanliga lösenord inte längre ger tillräckligt skydd. Det erbjuds olika lösningar för detta, antingen Salesforce egen autentiseringsmobilapp, tredjeparts autentiserings mobilapp (såsom Microsoft Authenticator, Google Authenticator), säkerhetsnycklar (såsom Yubico YubiKey, Googles Titan Secuity Key) eller inbyggda autentiseringslösningar (såsom Face ID, Windows Hello). Mer information kring detta finns på Salesforce Multi-Factor Authentication

  I nästa del ska vi titta mer på nyheterna kopplat till marknad och sälj