Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

    Salesforce ger stöd för Workforce Management

    Ett nytt område som Salesforce ger sig in på är Workforce Mangement med sitt nya område Workforce Engagement. Den består av tre olika delar intelligent prognos, optimering av schema samt utbildning av användare. Lär er mer om vad det innehåller här.

    Robin Sjöberg

    Den första delen, intelligent prognos har som mål att få optimalt antal personer på plats vid varje tillfälle. Den bygger på information i Salesforce och andra källor och förutser med hjälp av AI behovet av personal i olika kanaler och kan justeras beroende på olika faktorer. Den andra delen, optimering av schema planerar kapaciteten mellan olika kanaler och planerar ut de anställda baserat på kunskap och tillgänglighet. Smarta funktioner som ingår innefattar bland annat möjlighet att se om det finns behov att kompetensutveckla medarbetare om en viss typ av kunskap saknas samt möjlighet att godkänna tidrapporter och ledighetsansökningar. Den sista delen, utbildning av användare, är kopplad till den anställda och dess kompetens och möjlighet att utveckla sina kompetenser med hjälp av MyTrailhead.