Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

    7 nya certifieringar inom det agila området

    Agil transformation blir allt viktigare och det är tydligt att allt fler företag väljer att anamma agila principer i sin verksamhets- och IT-utveckling. En positiv trend som ligger helt i linje med hur vi på Addcent ser på framgångsrik förändring och vägen dit.

    För att även befästa vår kompetens inom det agila området har vi därför satt ett mål att alla konsulter på Addcent ska ha minst en agil certifiering.

    Under hösten har vi inlett detta arbete och kan nu fira sju nya certifieringar. Björn Holgersson, Anders Ekholm, Johan Olsen och Elisabeth Karlsson Tolis kan alla titulera sig Professional Scrum Masters och Produktägare. Vi säger grattis och lovar att det inom kort blir fler certifieringar att fira.