Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

Paketerade tjänster

Vi utgår från era mål och behov och formar tillsammans ett projekt för att uppnå dem. Ni får tillgång till ett sammansvetsat team från oss samt best practice inom CX och transformation och resultatet blir ett tids och kostnadseffektivt genomförande

Addcent tar ansvar för projektet men vi genomför det tillsammans

Effektiva team

Rätt person på rätt plats

Genom att vi tillsätter ett team av konsulter från oss kan vi säkerställa att startsträckan blir kort och att lagarbetet blir effektivt från dag ett och framåt. Alla vet sina ansvar och har rätt kompetens och förutsättningar för att lösa uppgiften. Samtidigt vet vi att nyckeln till framgång är att också inkludera er. Därför kommer vi alltid involvera er i projekten och säkerställa att vi genomför

Välbeprövad transformationsmetodik

Best practice för HUR:et

Vi har en välbeprövad metodik för att driva förändring, oavsett om det handlar om förstudier eller införandeprojekt. På så sätt vet vi vilka aktiviteter som bör genomföras, i vilken ordning de bör ske, samt vilka som bör involveras. Då kan vi också garantera att projekten blir effektiva och framförallt når de mål som är uppsatta.

Processer och IT inom CX

Best practice för VAD:et

Vi tillför inte bara ett team med specialistkonsulter samt en projektmetodik utan även vår samlade kunskap inom CX, verksamhetsprocesser och IT-lösningar. Oavsett om ni vil utveckla er säljprocess, kundservice eller orderhantering har vi en idé om hur målläget ska se ut som vi givetvis utgår ifrån

Vi kan genomföra allt från förstudier, införandeprojekt till program för att driva effekthemtagning.

Under åren har vi genomfört projekt på flertalet ledande företag