Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

Roland Lundblad

Roland är en affärssinnad och analytisk arkitekt med specialistkompetens inom försäljning, kundservice och leveransprocesser.  Han uppskattas ofta för sin förmåga att bryta ner och beskriva komplexa lösningar på ett överskådligt och lättförståeligt sätt . Med dryga 15-års erfarenhet av komplexa systeminföranden kan han forma processer och lösningar som är effektiva ur både verksamhets- och IT-perspektiv.

 

Som arkitekt har Roland erfarenhet av affärskritiska tjänstebaserade lösningar och processautomatisering med presentation på både mobil och webb. Roland har också erfarenhet av komplex integration med många olika system som tillsammans samverkar för att möjliggöra t.ex. försäljning, beställning, orderhantering eller betalning av tjänster och produkter.

Utvalda referensuppdrag

Exempel på uppdrag som Roland genomfört på större företag

Sales Process Architect  & Solution Lead – ansvarade för funktionsnära analys och process- samt lösningsdesign. Ledde även det agila utvecklingsteamet (Telekom)

 

Service Process Architect – ansvarig arkitekt vid införande av molnlösning för service desk (Telekom)

 

Solution Architect web self service –  migrering till en modern JEE-miljö med CMS. Samtidigt identifierades användbarhetsförbättringar och ny funktionalitet infördes (Telekom)

 

Architect B2B agreement management – Agerade funktionell expert och lösningsarkitekt vid införande av nytt avtalshanteringsstöd (Telekom)

 

 

 

 

Specialistkompetens och certifieringar

Klicka på respektive block för att läsa mer om Rolands expertis

Metoder
Exempelvis PROPS, PPS, UML, RUP, Scrum, Kanban
Certifieringar
Vlocity Order Management, Vlocity Developer, Salesforce Service Cloud Consultant, Salesforce Platform App Builder, Salesforce Administrator
Systemtyper
CRM, säljstöd, ärendehanteringssystem, betalsystem, CMS, transaktionsintensiva system, Web Self Service

Vill du se fler profiler eller veta mer om Roland, klicka på "Bli kontaktad" så hör vi av oss