Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

Från utmaning

till framgång

“Tack vare Addcent minskar vi handläggningstiderna, och har bättre underlag för att prioritera våra ärenden”
– Josefin Malmqvist, Chef kundservice, Telenor Connexion