Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

AddSourced

Det bättre sättet att hitta rätt kompetens

Med AddSourced får du rätt konsult i rätt tid och ett större värde i leveransen.

Stort nätverk av expertkandidater

Sourcing med fokus på kvalitet framför kvantitet

Vi hjälper dig att kvalitetssäkra kravspecifikationen och kan även hjälpa dig att formulera den. Med vår expertis inom CX-domänen hittar vi den mest lämpade kandidaten i vårt nätverk, eller bland våra konsulter

Tillgång till best practice

Ett mervärde under hela processen

Genom att vända sig till oss får ni inte bara tillgång till rätt kandidat. Vi delar även med oss av Addcents samlade erfarenhet, vår best practice inom CX, processer och agil transformation. Som en del i leveransen kan vi även utan extra kostnad bistå med senior rådgivning i olika frågeställningar

En kontaktyta

Enkelt, tillgängligt och tryggt

Ni har tillgång till en utpekad kontaktperson och vi finns tillgängliga genom hela processen, från sourcing till avslutad leverans. Ett svar på en fråga är aldrig långt borta.

Vår Process och fördelarna för er

Varför välja Addcent som partner för kompetens och resursförstärkning

På Addcent är vi specialister inom CX-domänen, och vi har sedan 2011 varit involverade
i att driva digitalisering på flertalet ledande företag såsom Telia, Vattenfall och Bonnier. Under åren har vi samlat på oss kunskap och erfarenheter inom både verksamhetsprocesser och IT-lösningar för att utveckla företags marknadsföring, försäljning, kundservice och leverans. Den här kunskapen vill vi att fler ska få tillgång till och vi kan nu erbjuda ett brett konsultnätverk (10 000+ CV:n) med specialister som kombinerar just kunskap inom verksamhetsprocesser, teknik och agila metoder.

Vi kan också erbjuda ett mervärde i form av senior rådgivning som inte är direkt knuten till de enskilda konsulternas leverans. Givetvis helt utan extra kostnad.

Våra huvudstyrkor i ett nötskal

CX-specialister +

Domänkunskap blir allt viktigare för att driva förändring. Att förstå hur verksamheten fungerar och kunna koppla ihop det med effektiva IT-lösningar kräver erfarenhet av domänen. Vi har det, och vet hur en effektiv säljorganisation ska byggas upp eller hur morgondagens digitala kundservice ska utformas. Därför vet vi också vad det ställer för krav på en konsult.

Kopplar ihop verksamhet och IT +

Digitaliseringen sker i allt snabbare takt och verksamhet och IT växer samman. Det medför också att det finns ett behov av att hitta konsulter med både bred och djup kompetens. När du anlitar en konsult från oss kommer det vara en person som både har förståelse för verksamhet och IT, oavsett personens specialistkompetens.

Tillgång till best practice inom CX och transformation +

Många företag brottas med liknande utmaningar och lösningarna påminner ofta om varandra oavsett bransch och storlek på företag. Hos oss får ni tillgång till både enskilda konsulter och ett bolag med en verktygslåda innehållande processer, IT-lösningar och agila metoder för att driva kostnadseffektiv förändring.

Vad har ni för behov

Beskriv era behov och lämna kontaktuppgifter så hör vi av oss


Roller vi kan tillsätta

Projekt- och förändringsledare

Product Owners och Business Analysts

Lösningsarkiteker och utvecklare

Applikationskonsulter inom Salesforce och Microsoft